Biblia

Biblia, choć dziwną, lecz święta jest Księgą
W słowie i myśli, nie zrównaną potęga
W swej zawartości, niedościgłą mądrością
Jej Autor jest niezgłębiona Miłością.

Biblia zapozna Cię z wielkim Boskim Planem
Zapozna Cię też, że Bóg jest wszystkiego Panem.
Zapozna Cię z wieloma dziełami Jego stworzenia
O których Biblia często w szczegółach nadmienia

Biblia nam mówi o stworzenia początku
Jak wszystko się działo w czasie i porządku
Jak to wszystko przez „Logosa” Bóg stworzył
I tym samym Mu swej chwały przymnożył.

Biblia podaje, że Bóg stworzył ziemię,
Że rozmnożył na niej nasze ludzkie plemię
Że najpierw stworzeni byli pra-Tata z Mamą
Że Bóg poddał próbie pierwszą Mamę samą

Biblia pisze, że Ewa zwiedzioną została
Lecz sprawiedliwość, Adama winnym uznała
Gdyż Adam świadomie przyjął tę pokusę
Na śmierć narażając swą i potomstwa duszę

Biblia również pisze, że Bóg miłosierny
Który obietnicom swym zawsze był wierny
Że przy współudziale „niewiasty nasienia”
Człowiek mimo upadku dostąpi zbawienia

Biblia nas uczy, że Bóg zna koniec na początku
Podaje nam też, że w myśl tego wątku
Bóg na zło dozwolił dla pewnego celu
Aby skutków złego doświadczyło wielu

Biblia mówi, że Jezus cierpiąc dowiódł posłuszeństwa
A posłuszeństwo było, jest i będzie podstawą zwycięstwa
Członkowie Kościoła też na tej podstawie
Zwyciężyli Boskiej posłuszni będąc sprawie

Biblia też uczy, że i Aniołowie ze zła skorzystali
Jedni po prostu, bez reszty diabłu się poddali
Inni upadłszy, pokutowali i przed Bogiem
I nie współpracują już ze swoim wrogiem

Biblia podaje, że tak jak ludzie i Anioły korzyść mają
Tak też przyszłe stworzenia z tego skorzystają
Z tego jednego, na ziemi, zła dozwolenia
Będą czerpać wiedzę wszystkie rozumne stworzenia

Biblia zapewnia, że lekcja ze złem się przyczyni
Iż nikt z rozumnych stworzeń już zła nie uczyni
Życie wieczne, miłość i szczęście wszędzie zapanuje
I to właśnie Biblia taką wizję snuje

Biblia tym sposobem Bogu chwałę daje
A sama w ten sposób wiarygodną się staje
Nam też pozwala na wysokości stanąć zadania
W otrzymaniu zwycięstwa swego powołania

Biblia więc, choć na pozór, dziwną jest Księga
Jednak w słowie i w myśli niezrównaną potęgą
W swych naukach jest niedościgłą mądrością
Jej autor jest niewyczerpaną Miłością

Ceńmy więc Biblię jako Świętą Księgę
Wykorzystajmy jej wpływu potęgę
Czerpmy z niewyczerpanego źródła Miłości
By nasze charaktery sprowadzić do doskonałości

Bądźmy wdzięczni Bogu za tę Księgę wspaniałą
Choć ta Księga dla wielu jest niezrozumiałą
Nas Bóg tak ubogacił jej wyrozumieniem
Że się stała dla nas wielkim ukojeniem

Biblia zawiera w sobie Boski Plan zbawienia
Napisana została z Boskiego natchnienia
Biblia nas uczy wszelakiej mądrości
Uczy nas także nieskończonej miłości

Jeśli to jest możliwe codziennie ją czytaj
Jeśli czegoś nie rozumiesz to śmiało zapytaj
Biblia ci właściwą w życiu drogę wskaże
I twoją wspaniałą przyszłość ci ukaże

Biblia więc niech będzie twoim drogowskazem
Niech ci też pozwoli zrozumieć zarazem
Że Biblia jest naprawdę wyjątkową Księgą
A w swoim działaniu niezrównaną potęgą.