Poniższy link zawiera prezentację używaną podczas wykładu Cuda śniegu i gradu w Zabrzu. Kliknij na link poniżej. 

Prezentacja do wykładu Skarby śniegu i gradu - Zabrze 2015