Noworoczne życzenia

Choć to niczego nie zmienia,
Lecz noworoczne życzenia
Pragnę Wam złożyć kochani.
By ten rok, że tak powiem,
Obdarzył Was zdrowiem
Na tej to ziemskiej przystani.

Aby Bóg nasz łaskawy,
Wszystkie Wasze sprawy
Prowadził według swojej woli.
Niech Wam udzieli mądrości
Abyście mimo słabości,
Mogli podołać każdej niedoli.

Niechaj Wasze wysiłki
Choćby nawet na schyłki
Zawsze będą dla Pańskiej sprawy.
Niech Wam Bóg błogosławi
Jego miłość niech sprawi
By ten rok był Wam bardziej łaskawy.

Gdy ten rok się zakończy,
Wasza praca się skończy.
Niech Wam Bóg udzieli pochwały,
Że nie staliście biernie,
Ale zawsze wiernie
Wasze siły zużyte zostały.

Niech wieczne udzieli Wam życie
W pełnym szczęściu i dobrobycie,
Jakie obiecał Pan swoim wiernym.
Co przyniesie Wam radość
I uczyni Wam zadość
Tym Waszym trudom niezmiernym.