Pokój Boży

Źródłem tego pokoju jest Bóg.
Niepokój to jego wróg.
I ty możesz ten pokój mieć,
Lecz musisz tego chcieć.

Też nie wystarczą ci same chęci,
Trzeba coś więcej na to poświęcić.
Po pierwsze; musisz w Boga uwierzyć.
Po drugie; szczerze się z Bogiem sprzymierzyć.

Musisz do Niego mieć zaufanie.
A jeśli nawet coś ci się stanie,
Jakaś przyjemność czy też niedola,
To taka właśnie jest Jego wola.

Musisz zrozumieć, że Bóg jest u steru,
Wszystko prowadzi do swego celu.
Nikt nie jest w stanie w tym Mu przeszkodzić
I wszyscy muszą z tym się pogodzić.

I ty, tę prawdę już dobrze znając,
Masz podjąć decyzję, nic nie czekając.
Na mocy z wiary usprawiedliwienia
Możesz dokonać swego poświęcenia.

Bo poświęcenie Bożą wolą jest,
Możesz je okazać poprzez wodny chrzest.
Odtąd, Bóg się tobą opiekuje,
Wszystkie twe sprawy ku dobru kieruje.

Gdy tak Bogu ufasz, w sercu spokój czujesz
I takim sposobem ten pokój zbudujesz.
Zaufaj więc, że Bóg jest u steru
I wszystko sprowadzi do swego celu.

I nikt Mu w tym nie przeszkodzi,
W naszym umyśle porządek odrodzi.
A gdy serce i umysł Duchem wzbogaci,
To nikt już pokoju tego nie straci.

Warto więc walczyć o pokój Boży,
Bo wtedy nic już nas nie zatrwoży.
On doda sił, doda też męstwa
I dojść pozwoli do zwycięstwa.