Osoby siadają w kółku. Gra polega na podawaniu nazwy kolejnej księgii biblijnej. Osoba, która nie wie/bądź zbyt długo się zastanawia odpada. Wygrywa ten kto zostanie sam, bądź kilka osób, które pomimo przejścia kliku rund nie odpadają (widać grały w tę grę już wiele razy). Tak więc wyznaczona osoba, od której zaczynamy grę, mówi "1 Mojżeszowa, albo Księga Rodzaju", kolejna osoba (zgodnie, bądź przeciwnie do ruchu wskazówek zegara): "2 Mojżeszowa /Księga Wyjścia", trzecia osoba: "3 Mojżeszowa/Księga Kapłańska" itd. Po dojściu do Objawienia wracamy do Księgi Rodzaju itd.

Można zawęzić zakres do np. tylko Nowego Testamentu, tylko Starego Testamentu, Mniejszych Proroków itp.

Dla młodego umysłu gwarantowane, że po kilku partiach będzie sypać kolejnością ksiąg biblijnych z rękawa.